Dogfennau allweddol

Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol 2023-2028

Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gystadleuol, wedi’i chysylltu a’i wydn, yn harneisio liferau allweddol ac yn cyflwyno ystod o gymhellion a fydd yn galluogi’r effaith gorau posibl ar draws pob rhan o’r rhanbarth.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cefnogi ymrwymiad ehangach y Llywodraeth i sicrhau ffyniant ym mhob rhan o’r DU ac yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddi’n lleol rhwng 2022 a 2025.

1 Hysbysiad Dechrau Cyfnod Ymarfer Hawliau Cyhoeddus 2021-22

Dyddiad cyhoeddi:

July 2022
1 Hysbysiad Dechrau Cyfnod Ymarfer Hawliau Cyhoeddus 2021-22

Datganiad Archwiliedig Cyfrifon Archwiliedig Cyd-bwyllgor Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

Datganiad Archwiliedig Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 ar gyfer Cyd-bwyllgor Bargen Dinas Rhanbarth Prifddinas Caerdydd.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig CCR

Archwiliwyd Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2020/21.

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle Atodiad 1: Gweledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle

Mae ein Prosbectws Buddsoddi yn amlinellu rhaglen radical a thrawsnewidiol gwerth £ 4.2bn o gynigion seilwaith sy’n galluogi sector ac sydd wedi’u cynllunio i arfogi economi a chymdeithas De Ddwyrain Cymru â’r adnoddau, yr offer a’r strwythur ar gyfer y degawdau o her a chyfle sydd o’n blaenau.

Datganiad Cyfrifion a Archwiliwyd 2020/21