Dogfennau allweddol

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd Datganiad Cyfrifon Drafft 2022/23

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd Datganiad Cyfrifon Drafft 2022/23

Cydbwyllgor Bargen Ddinesig P-RC Archwiliad Cyfrifon Blwyddyn Ariannol 2022/23

Archwiliad Cyfrifon Blwyddyn Ariannol 2022/23

CYF TRA171606 CCRCD JC SOA 21-22

Dyddiad cyhoeddi:

June 2023

CCRCD AGS 202122

Dyddiad cyhoeddi:

June 2023

Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol 2023-2028

Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gystadleuol, wedi’i chysylltu a’i wydn, yn harneisio liferau allweddol ac yn cyflwyno ystod o gymhellion a fydd yn galluogi’r effaith gorau posibl ar draws pob rhan o’r rhanbarth.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cefnogi ymrwymiad ehangach y Llywodraeth i sicrhau ffyniant ym mhob rhan o’r DU ac yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddi’n lleol rhwng 2022 a 2025.

1 Hysbysiad Dechrau Cyfnod Ymarfer Hawliau Cyhoeddus 2021-22

Dyddiad cyhoeddi:

July 2022
1 Hysbysiad Dechrau Cyfnod Ymarfer Hawliau Cyhoeddus 2021-22

Datganiad Archwiliedig Cyfrifon Archwiliedig Cyd-bwyllgor Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

Datganiad Archwiliedig Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 ar gyfer Cyd-bwyllgor Bargen Dinas Rhanbarth Prifddinas Caerdydd.
Skip to content