Dogfennau allweddol

1 Hysbysiad Dechrau Cyfnod Ymarfer Hawliau Cyhoeddus 2021-22

Dyddiad cyhoeddi:

July 2022
1 Hysbysiad Dechrau Cyfnod Ymarfer Hawliau Cyhoeddus 2021-22

Datganiad Archwiliedig Cyfrifon Archwiliedig Cyd-bwyllgor Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

Datganiad Archwiliedig Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 ar gyfer Cyd-bwyllgor Bargen Dinas Rhanbarth Prifddinas Caerdydd.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig CCR

Archwiliwyd Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2020/21.

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle Atodiad 1: Gweledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr

Prosbectws Buddsoddi Ffyniant i’n Lle

Mae ein Prosbectws Buddsoddi yn amlinellu rhaglen radical a thrawsnewidiol gwerth £ 4.2bn o gynigion seilwaith sy’n galluogi sector ac sydd wedi’u cynllunio i arfogi economi a chymdeithas De Ddwyrain Cymru â’r adnoddau, yr offer a’r strwythur ar gyfer y degawdau o her a chyfle sydd o’n blaenau.

Datganiad Cyfrifion a Archwiliwyd 2020/21

Cynllun Busnes y Fargen Ddinesig 2020-21

Cynllun Busnes Blynyddol 2020-21.

Cynllun Busnes Strategol Cronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

2019 – Cynllun busnes strategol pum mlynedd y Fargen Ddinesig yn amlinellu gweledigaeth, strategaeth, canlyniadau dymunol, ac amcanion trosfwaol y Gronfa Fuddsoddi Ehangach.